CHARITA NA HAITI

info

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) byla zřízena arcibiskupem olomouckým v roce 1990 jako nástroj k řízení, koordinaci a metodickému vedení charitního díla na území olomoucké arcidiecéze. Charitám v diecézi poskytuje informační a poradenský servis v oblasti sociálních, zdravotních a humanitárních služeb. V rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v zahraničí realizuje projekty na Haiti a Ukrajině. 
 

V roce 2005 započala Arcidiecézní charita Olomouc své působení na Haiti, kde se zaměřuje na pomoc těm nejchudším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel v těžce dostupných oblastech, které stojí mimo zájem vlády a dalších organizací. Soustředí se především na zvýšení vzdělanosti, zlepšení zdraví, zemědělství a komunitní rozvoj. Arcidiecézní charita Olomouc se také podílela na humanitární pomoci po ničivém zemětřesení v roce 2010, které zachvátilo hlavní město Port-au-Prince včetně okolních oblastí, a vyžádalo si přes 250 000 obětí. 

Využití financí

vyuziti financi