13. dubna 2018, Velehrad - Jak se dá pomáhat na Haiti, v zemi, kterou sužují hlad, nedostatek pitné vody či hurikány? O vzdělávání chudých dětí, pořádání zdravotních prohlídek i o zážitcích z kařdoročních měsíčních misí povyprávěla účastníkům Studentského Velehradu Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charity Olomouc. Na stánku Charity si mohli prohlédnout fotografie z terénu, dále letáčky i brožurky. Dozvěděli se i o aktuální sbírce Auto pro Haiti. Někteří z mladých pomohli dokonce i na místě, a to tím, že si koupili šperky, magnetky či kabelky vyrobené přímo šikovnými ručkami Haiťanů.

4 Studentsky Velehrad 2018 tit
Studentský Velehrad představil nejen některé pomáhající neziskové organizace, ale nabídl mladým zajímavý program, kde nechyběly poutavé přednášky či mše svaté. Motto letošního ročníku znělo: Je to na Tobě - „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost“ (A. de Saint-Exupéry). Tak mladí, do toho!

Karolína Opatřilová, ACHO