Projekt Adopce na dálku umožňuje dětem získat bezplatně základní vzdělání. Do projektu jsou zařazeny děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat. Roční částka příspěvku pro jedno haitské dítě je 6 500 korun. Zahrnuje placení školného, nákup školních pomůcek, povinnou školní uniformu a minimálně jedno teplé jídlo denně. V rámci projektu Adopce na dálku můžete s podporovaným dítětem pravidelně písemně komunikovat. Každý rok od dítěte obdržíte dopis, fotku a také vysvědčení.

Projekt Adopce na dálku je na Haiti realizován již více než 10 let, což umožnilo více než 700 dětem pravidelně chodit do školy. Díky projektu se tak daří udržet v provozu dvě školy a zprostředkovat vzdělání celkem 1 500 dětem ročně. Program realizujeme ve čtyřech partnerských školách – Baie de Henne, Gonaives, Roche a Bateau a v Damassinu. Zajištění vzdělání dětem v jedné z nejchudších zemí světa s více jak 50% negramotností dává dětem naději na lepší život.

Dárcem („adoptivním rodičem“) se může stát jak jednotlivec, tak rodina, firma, škola, obec, farnost - každý, kdo je ochoten darovat haitskému dítěti po celý rok denně 18 korun. JAK ADOPCE FUNGUJE

 

kroky